Wat is het jongerenhuis?

In ons land loopt een groep jonge mensen rond die verstoken is van werk en opleiding, doordat onze overheid hen nog niet erkent als vluchteling. Ze worden aan hun lot van niets doen en afwachten overgelaten en gebruiken zodoende niet de tijd om zich te ontwikkelen tot volwaardige mensen, gevormd in hun eigen mogelijkheden.

Ons land heeft de plicht om iedere jongere werk en opleiding te bieden zolang hij in ons land vertoeft en geen kans ziet om erkend te worden als vluchteling of om een andere plek te vinden om te leven. Een jong leven heeft ontwikkeling nodig. Uitstel tot later is fnuikend en levert onvolwaardige mensen op. Zegt artikel 1 van onze grondwet niet, dat allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld?

Het Jongerenhuis springt in het gat dat de overheid laat liggen. En probeert wel mogelijkheden te vinden tot ontwikkeling van de jongere.

Het Jongerenhuis bestaat uit twee huizen in Eindhoven waar studenten en vluchtelingen, 18-28 jaar, samen wonen, eten, sporten, studeren, muziek maken, leven. En het bestaat uit een aantal vrijwilligers en coaches die ondersteuning bieden en onze cursussen geven: Nederlandse taal en Talentsupport. We hebben een Huiskamer geopend, Lichtstraat 376, in de stad voor vluchtelingen, die niet in onze huizen wonen.
Het huis is een plek waar jongeren, ongeacht asielprocedures, religie en nationaliteit, openstaan voor elkaars inbreng om samen een thuis te maken. We motiveren elkaar om aan onze eigen toekomst te werken.