Stichting jongerenhuis: 2 projecten

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook als je vluchteling bent en ook als je niet als zodanig formeel erkend wordt. Die overtuiging vormt de basis van ons handelen.

Stichting Jongerenhuis voert 2 projecten uit:

- een woonproject in Eindhoven, bestaande uit 2 studentenhuizen waarin jongvolwassen vluchtelingen samenleven met Nederlandse studenten.

- de Huiskamer, waar ongedocumenteerde vluchtelingen overdag tot rust kunnen komen en ondersteund worden om zelf weer het roer in handen te nemen.