Wat is het jongerenhuis?

Het Jongerenhuis is enerzijds een woonproject dat bedoeld is voor vluchtelingen en Nederlandse studenten. Het woonproject bestaat uit twee Studentenhuizen (Lodewijk Napoleonplein 7 en Albertina van Nassaustraat 19) waar Nederlandse studenten en vluchtelingen samenwonen. Hiermee wordt onderkomen geboden aan de Nederlandse student in Eindhoven, en worden vluchtelingen geholpen om snel de weg te kunnen vinden in de Nederlandse samenleving.
Anderzijds bestaat het Jongerenhuis uit De Huiskamer (Lichtstraat 376). De Huiskamer is een centrum voor informatie, begeleiding, onderwijs en cultuur. De Huiskamer biedt geen onderdakfaciliteiten, maar is bedoeld als een ontmoetingsplek voor vluchtelingen zonder netwerk. Naast dagelijkse lunches en activiteiten worden er cursussen aangeboden op instapniveau (in verband met een eventuele taalachterstand) en hoger niveau, zoals Nederlandse les, naailes, fietsenreparatie, schilderles en sportactiviteiten. Ook wordt er persoonlijke en psychologische hulp gegeven. Hiermee worden vluchtelingen aangemoedigd om een sociaal netwerk te creĆ«ren wat hun uiteindelijk meer perspectieven op zal leveren.    
Alle activiteiten in De Huiskamer zijn volledig gratis voor vluchtelingen en worden georganiseerd door vrijwilligers en betaald door onze 
sponsors.

Oorsprong

Het Jongerenhuis bestaat nu bijna 15 jaar. We hebben ons voortdurend aangepast aan de vraag die we voor ons zagen. In het begin hadden we er geen idee van, hoe de activiteiten er nu uit zouden zien. Pas drie jaar na de start in 2000 is het samenwonen van studenten en jonge vluchtelingen begonnen. Vanaf dat moment werden ook de lopende kosten door de bewoners betaald (kamerhuur). Na negen jaar is het tweede huis gestart, omdat de vraag van de vluchtelingen en het aanbod van de studenten groter werd.

Maar wat was nu eigenlijk de vraag?

Aanvankelijk handelden we als andere opvangorganisaties. We maakten plaats vrij voor vluchtelingen zonder opvang van de overheid. En zorgden ervoor, dat iedere bewoner overdag bezigheden had: studie of vrijwilligerswerk. Jonge mensen met niets omhanden leek ons geen goede zaak.

Jonge mensen mogen niet demotiveren. Naast studie of vrijwilligerswerk bleken onze cursussen "Talentsupport" en "Nederlandse Taal" een welkome aanvulling. Een asielzoeker is niet zielig, hoeft niet af te wachten tot er een overheidsinstantie is die iets voor hem doet. Vandaar onze inspanningen perspectief te scheppen door het samenwonen met studenten en het geven van cursussen.

Het doel van het verblijf is de vluchteling zover brengen dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor eigen leven. We zien dat door het verblijf bij ons er aanzienlijk meer perspectief komt. En ook dat de vrijwilligers, studenten en jonge ondernemers een groot aandeel daarin hebben.

We proberen het verblijf van vluchtelingen bij ons te beperken tot één à twee jaar.