Missie en Visie

Het Jongerenhuis meent dat iedere jongere in Nederland de plicht heeft en de kans moet krijgen zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk, betrokken, zelfredzaam en zelfvoorzienend persoon.
Tot deze jongeren behoren ook de vluchtelingen die in Nederland verblijven.
Vanuit deze overtuiging komt het Jongerenhuis op voor de ontwikkelingskansen van de jonge vluchteling (18-28 jaar) die Nederland bereikt, ongeacht zijn of haar verblijfsstatus.
Het Jongerenhuis hoopt te bereiken dat de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren zo min mogelijk belemmerd wordt tijdens het verblijf in Nederland.

Het Jongerenhuis meent dat jongeren de baas zijn over hun eigen én hun gezamenlijke toekomst.
Vandaar dat we Nederlandse leeftijdgenoten vragen om met jonge vluchtelingen samen in één huis, een studentenhuis, te wonen. En elkaar op gelijkwaardige basis bij te staan.

Door het contact met elkaar verbreden zij de horizon en door hulp te bieden aan een leeftijdgenoot groeien zij samen.

Met het openen van de Huiskamer heeft het Jongerenhuis zijn doelgroep aanzienlijk uitgebreid. We richten ons hier op iedere vluchteling in de stad, ongeacht de leeftijd. De Huiskamer is een ontmoetingsplek tussen Nederlanders en vluchtelingen, maar is geen woonplek. En geeft ondersteuning door cursussen voor taal of voor het leren van een ambacht.