Geschiedenis

 

les 

Sinds de start van het Jongerenhuis in 2000 hebben we ons steeds nieuwe doelen gesteld. Zo kwam er in 2009 nog een tweede studentenhuis bij, omdat de vraag van vluchtelingen steeds groter werd. Op deze manier blijven we plaats maken voor vluchtelingen zonder opvang van de overheid.

Ook leek jongeren zonder iets om handen ons geen goed idee. Daarom werd in januari 2016 gestart met De Huiskamer, die begon in de Adventskerk, en verhuisde naar de Lichtstraat in het centrum van de stad. De nieuwe locatie is gunstiger gelegen, en biedt meer ruimte en gelegenheid om onze doelen te bereiken. Op de begane grond worden activiteiten georganiseerd en cursussen gegeven om perspectief te scheppen voor vluchtelingen, en de eerste etage fungeert als ontmoetingsplek.     

We blijven in de toekomst ons aanpassen aan de vraag die wij voor ons zien. De studentenhuizen hebben inmiddels al een groot aantal bewoners gekend, en de Huiskamer wordt steeds drukker bezocht met steeds ruimere openingstijden.