Hoe kunt u ons helpen?

Stichting Jongerenhuis voert 2 projecten uit: de Huiskamer en een woonproject (2 studentenhuizen).

- Voor de Huiskamer zijn we financieel volledig afhankelijk van de ondersteuning door onze sponsors en donateurs. Vrijwilligers maken de activiteiten mogelijk.

- Het woonproject is op financieel gebied zelfvoorzienend. Alle kosten worden betaald uit de huuropbrengsten. Vrijwilligers ondersteunen de bewoners met allerhande activiteiten.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Als vrijwilliger, sponsor of als donateur. Uw hulp is van harte welkom!

 

Vrijwilligers

Zonder de inzet van vrijwilligers zou de Huiskamer niet kunnen bestaan. Momenteel zijn ongeveer 30 vrijwilligers aangesloten bij de Huiskamer. Zij verrichten diverse werkzaamheden, van het geven van Nederlandse les tot het uitgeven van gratis kleding voor vluchtelingen.

Wilt u ook helpen om vluchtelingen weer perspectief te bieden op een menswaardig bestaan? Meldt u aan voor een van onze vacatures

Sponsors

Ook onze sponsors zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de Huiskamer. Gelukkig hebben we meerdere bedrijven en organisaties bereid gevonden om ons te sponsoren. Van de gemeente Eindhoven ontvingen wij voor het kalenderjaar 2018 een subsidiebedrag; ook voor 2019 is ons een bedrag toegezegd. Wij dragen een bescheiden huurbedrag af aan het Woonbedrijf voor het gebruik van de Huiskamer. Hiermee neemt het Woonbedrijf de rol op zich van sponsor/partner.

Sponsormogelijkheden

Wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met Sjaak Huijser, bestuurslid van de stichting Jongerenhuis

 

Donateur

Ook als donateur bent u van groot belang voor onze stichting. U kunt ons eenmalig steunen, maar u kunt ons ook structureel helpen door vriend te worden van onze stichting.

 

We zijn een ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar van de belasting. De begroting vindt u hier.

Vul uw gegevens hieronder in (minimaal Naam en Emailadres) en selecteer "Als vriend (donateur)". En u krijgt van ons antwoord.


Uw gegevens

 

 

Omdat we een ANBI instelling zijn is de gift aftrekbaar van de belasting. Bij een periodieke gift vervalt het drempelbedrag en is geen tussenkomst van een notaris nodig.

1Overmaken naar NL08 ABNA 0513 7140 65 t.n.v. Huiskamer Vluchtelingen o.v.v. donatie.

Natuurlijk denkt u bij uw testament eerst aan uw dierbaren en verwanten. Daarnaast kunt U ook het Jongerenhuis in uw testament opnemen. Wat u aan ons nalaat, komt in zijn geheel ten goede aan het Jongerenhuis. We zijn namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft het Jongerenhuis geen successierechten te betalen.