Hoe kunt u ons helpen?

De stichting voert 2 projecten uit: de Huiskamer en een woonproject (2 studentenhuizen).

- Voor de Huiskamer zijn we financieel volledig afhankelijk van de ondersteuning door onze sponsors en donateurs. Vrijwilligers maken de activiteiten mogelijk.

- Het woonproject is op financieel gebied zelfvoorzienend. Alle kosten worden betaald uit de huuropbrengsten. Vrijwilligers ondersteunen de bewoners met allerhande activiteiten.

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Als vrijwilliger of als donateur/vriend. Uw hulp is van harte welkom! 

Vrijwilliger

Zonder de inzet van vrijwilligers zou de Huiskamer niet kunnen bestaan. Momenteel zijn ongeveer 30 vrijwilligers aangesloten bij de Huiskamer. Zij verrichten diverse werkzaamheden, van het geven van Nederlandse les tot het uitgeven van gratis kleding voor vluchtelingen.

Wilt u ook helpen om vluchtelingen weer perspectief te bieden op een menswaardig bestaan? Kijk naar onze vacatures

Vul uw gegevens hieronder in (minimaal Naam en Emailadres) en selecteer "Als vrijwilliger". En u krijgt van ons antwoord.

Donateur/Vriend

Ook als donateur bent u van groot belang voor onze stichting. U kunt ons eenmalig steunen, maar u kunt ons ook structureel helpen door vriend te worden van onze stichting. We zijn een ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Vul uw gegevens hieronder in (minimaal Naam en Emailadres) en selecteer "Als vriend (donateur)". En u krijgt van ons antwoord.


Uw gegevens

 

 

Omdat we een ANBI instelling zijn is de gift aftrekbaar van de belasting. Bij een periodieke gift vervalt het drempelbedrag en is geen tussenkomst van een notaris nodig.

1Overmaken naar NL08 ABNA 0513 7140 65 t.n.v. Huiskamer Vluchtelingen o.v.v. donatie.

Natuurlijk denkt u bij uw testament eerst aan uw dierbaren en verwanten. Daarnaast kunt U ook het Jongerenhuis in uw testament opnemen. Wat u aan ons nalaat, komt in zijn geheel ten goede aan het Jongerenhuis. We zijn namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft het Jongerenhuis geen successierechten te betalen.