Word VRIEND van ons

Het Jongerenhuis is gestart in het jaar 2000 en is in 2004 een stichting geworden. De lopende kosten (gas, elektra, voeding e.d.) worden betaald door studenten en vluchtelingen, de bewoners. Het geld dat over is, is bestemd voor de woonkosten van die vluchtelingen die zelf geen eigen inkomen hebben. In feite betalen dus de studenten hun onderkomen.

We hebben een Huiskamer geopend op Lichtstraat 376 in het centrum van Eindhoven. Het is namelijk gebleken, dat onze stichting nieuwe fleur geeft aan het leven van vluchtelingen door studenten en vrijwilligers daarbij te betrekken. De huiskamer is bestemd voor een veel grotere groep vluchtelingen dan in de beide huizen past. Ze is om te beginnen drie dagen per week (maandag, woensdag, vrijdag) geopend. Ook op de andere dagen beginnen nieuwe activiteiten te lopen.

Word VRIEND van ons met bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage tussen €5 en €100 voor onderstaande activiteiten van het Jongerenhuis en/of ontvang onze NIEUWSBRIEF

 

In de Huiskamer worden activiteiten georganiseerd en cursussen gegeven, op instap- en hoger niveau. Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • - Nederlandse les
 • - Engelse les
 • - Nederlandse cultuur
 • - Naailes
 • - Fietsherstel
 • - Schilderles
 • - Lassen
 • - Sportactiviteiten en fitness
 • - Boksles
 • - Zwemles
 • - Deskundige hulp bij een opgelopen trauma
 • - Houtbewerking
 • - Er zijn nog veel meer cursussen in voorbereiding

 

We zijn een ANBI instelling: uw gift is aftrekbaar van de belasting. De begroting vindt u hier.

Vul uw gegevens hieronder in. En u krijgt van ons antwoord.


Uw gegevens

 

 

Omdat we een ANBI instelling zijn is de gift aftrekbaar van de belasting. Bij een periodieke gift vervalt het drempelbedrag en is geen tussenkomst van een notaris nodig.

1Overmaken naar NL08 ABNA 0513 7140 65 t.n.v. Jongerenhuis Eindhoven o.v.v. donatie.

Natuurlijk denkt u bij uw testament eerst aan uw dierbaren en verwanten. Daarnaast kunt U ook het Jongerenhuis in uw testament opnemen. Wat u aan ons nalaat, komt in zijn geheel ten goede aan het Jongerenhuis. We zijn namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als erkend goed doel hoeft het Jongerenhuis geen successierechten te betalen.